ABD 2023’te insan hakkı ihlallerinde rekor kırdı

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, 2023 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen insan hakkı ihlallerine ilişkin bir rapor yayınladı.

Raporun özetinde şu ifadeler yer aldı:

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki insan hakları durumu 2023 yılında da kötüleşmeye devam etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde insan hakları giderek kutuplaşıyor. İktidardaki bir azınlık siyasi, ekonomik ve sosyal egemenliği elinde tutarken, sıradan insanların çoğunluğu giderek marjinalleşmekte, temel hak ve özgürlükleri göz ardı edilmektedir.

ŞİDDET YAYILIYOR

Hükümetin kontrol politikaları etkisiz kalırken, silah şiddeti yayılıyor. 2023 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde en az 654 kitlesel silahlı saldırı gerçekleşmiştir. Günde ortalama 117 ölümle 2023 yılında yaklaşık 43.000 kişi silah şiddetiyle öldürüldü. Partizan kutuplaşma ve çıkar grupları tarafından yönlendirilen, giderek artan sayıda eyalet hükümeti, halkın silah sahibi olma ve taşıma haklarını genişletmek için yasaları zorlamak için inisiyatif aldı. 2023 yılında en az 27 eyalette tabanca taşımak için ruhsat gerekmiyordu.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANDI

Hükümet vatandaşların mahremiyetini izleme yetkisini kötüye kullanarak ifade ve düşünce özgürlüğünü baskı altına almıştır. FBI, Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası’nın 702. Bölümünü, Kongre üyelerinin, kongre kampanya bağışçılarının ve ırkçılık karşıtı protestocuların iletişimini “ısrarlı ve yaygın” bir şekilde izleyerek ülke içinde gözetim yapmak üzere yeniden yönlendirdi. Giderek artan sayıda eyalet, devlet okullarının ırk, tarih ve toplumsal cinsiyet gibi belirli konuları ele alan eğitim materyalleri ve kitapları kullanmasını yasaklayan yasalar çıkardı. ABD üniversite kampüslerinde konuşma ve ifade nedeniyle cezalandırılan ya da işten çıkarılan öğretim üyelerinin sayısı son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

POLİS ŞİDDETİ GİDEREK ARTIYOR

Polis şiddetinden kaynaklanan ölümler rekor seviyeye ulaştı ve polisin hesap verebilirlik sistemi neredeyse yok oldu. Polis şiddeti devam etti ve en az 1.247 ölüm polis şiddetine bağlandı, bu da her gün ortalama üç kişinin polis memurları tarafından öldürüldüğüne işaret ediyor. İç işleri departmanlarının görevi kötüye kullanmayı soruşturmaktan ziyade meslektaşlarını temize çıkarmakla ilgilenmesi polisin sorumlu tutulmasını zorlaştırırken, CDC’nin resmi ölüm istatistikleri veri tabanında polis cinayetlerinin yarısından fazlası yanlışlıkla “genel cinayet veya intihar” olarak etiketlendi.

“HAPİSHANE ULUSU…”

Kitlesel hapsetme ve zorla çalıştırma gibi öne çıkan sorunlar ABD’yi bir “hapishane ulusu” haline getirmektedir. Dünya nüfusunun yüzde 5’ine ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri, dünyadaki mahkumların yüzde 25’ine ev sahipliği yapmaktadır; bu da onu dünya çapında en yüksek hapsetme oranına ve en fazla sayıda hapsedilmiş bireye sahip ülke yapmaktadır. Cezaevleri, mahkumları düşük ücretle ya da hiç ücret almadan, sosyal haklardan yoksun olarak çalışmaya zorlarken, her yıl milyarlarca dolar değerinde mal ve hizmet üretmektedir.

İKİ PARTİ SEÇİMLERİ MANİPÜLE EDİYOR

İki parti seçimleri manipüle etmeye devam ediyor. Ocak 2023’te 118. ABD Kongresi’nin açılış gününde Temsilciler Meclisi bir “Meclis Başkanı krizi” ile karşı karşıya kaldı ve 2023 yılı Amerikan İç Savaşı’ndan bu yana Kongre’nin verimliliği açısından en düşük su seviyesi oldu. Her iki parti de, parti çıkarları uğruna yeniden bölgelendirmeyi manipüle etmek ve kamuoyunu çarpıtmak için yollarını değiştirmeye devam ediyor. Kongre bölge sınırlarında önemli ölçüde manipülasyon yapılan 16 eyalet var ve bunların 12’si bir bütün olarak bölgelerde ciddi manipülasyon yapılan eyaletler. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki genel kamuoyu federal hükümetten ve her düzeydeki siyasetten son derece hayal kırıklığına uğramış durumda. Amerikalıların yüzde 76’sı uluslarının yanlış yönde ilerlediğine inanıyor.

KRONİK IRKÇILIK

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki etnik azınlıklar, kronik ırkçılık hastalığı devam ettiği için sistematik ırk ayrımcılığına maruz kalmaktadır. Afrikalı Amerikalıların polis tarafından öldürülme olasılığı beyazlara göre üç kat, hapsedilme olasılığı ise 4,5 kat daha fazladır. Çinli Amerikalıların neredeyse dörtte üçü geçtiğimiz yıl ırk ayrımcılığına maruz kalmıştır ve yüzde 55’i nefret suçları ya da tacizin kişisel güvenliklerini tehlikeye atacağından korkmaktadır. Amerikan yerlileri, dini inançları ve geleneksel uygulamalarının acımasızca bastırılmasıyla sürekli bir kültürel baskı altında yaşamışlardır. Irkçı ideoloji Amerika Birleşik Devletleri’nde şiddetle yayılmakta ve sınırların ötesine taşmaktadır.

EŞİTSİZLİK VE YOKSULLUK

Artan ekonomik ve sosyal eşitsizlik yoksullar için hayatı son derece zorlaştırmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesini onaylamayı reddetmektedir. Yoksulları sömürmeye, zenginleri sübvanse etmeye ve sınıfları ayrıştırmaya yönelik sistematik tasarımlar altında servet uçurumu 1929 Büyük Buhranından bu yana rekor seviyeye ulaştı. Yapısal yoksulluğa yakalanan “çalışan yoksullar” eşit fırsatlardan yoksundur ve yukarı doğru hareket etmeleri zordur. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki evsizlerin sayısı 650.000’i aşarak, raporlamanın başladığı 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı artmaya devam ediyor. İntihar oranları artmaya devam ediyor.

ÇOCUKLARIN DURUMU

Amerika Birleşik Devletleri, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ni onaylamamıştır ve Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni onaylamayan tek BM üyesi ülke olmaya devam etmektedir. ABD Anayasası cinsiyete dayalı ayrımcılığı yasaklamamaktadır. Ayrıca dünyada çocukları şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapse mahkum eden tek ülkedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde hamileliğe bağlı nedenlerden ölenlerin sayısı son 20 yılda iki kattan fazla artmıştır. Doğurganlık çağındaki 2,2 milyondan fazla ABD’li kadının obstetrik bakıma erişimi yoktur. Amerika Birleşik Devletleri’nde en az 21 eyalet kürtajı yasaklamakta ya da ciddi şekilde kısıtlamaktadır ve bu eyaletlerde güvenli kürtaj büyük ölçüde mümkün değildir. Hamilelik ayrımcılığı yaygındır ve ABD’de her yıl yaklaşık 54.000 kadını işlerinden ayrılmaya zorlamaktadır. Milyonlarca çocuk federal hükümetin Medicaid sağlık sigortası programının dışında bırakılmıştır. Her yıl binlerce evlatlık çocuk kayboluyor. Denetimler, eyalet kurumlarının 46 eyalette tahmini 34.800 kayıp koruyucu çocuk vakasını bildirmediğini ortaya çıkardı.

GÖÇMEN SORUNU

Sınırdaki insani kriz tırmanarak belgesiz göçmenlerin yürek burkan mücadelelerine neden oldu. Birleşmiş Milletler göç ajansına göre ABD-Meksika sınırı dünyanın en ölümcül kara göç yolu. El Paso sınır devriyesi bölgesinde 30 Eylül 2023’te sona eren 12 ay içinde en az 149 göçmen hayatını kaybetti. 2023 mali yılında ABD’nin güney sınırında yakalanan veya sınır dışı edilen göçmenlerin sayısı 2,4 milyonu aşarak bir başka rekor seviyeye ulaştı. Göçmenler ayrıca işkence ve diğer insanlık dışı muamelelere de maruz kalmaktadır. ABD sınır politikaları modern köleliği kolaylaştırmaktadır. ABD hükümetinin sınır politikaları insan kaçakçılığı sorununu daha da kötüleştirmektedir. Refakatsiz göçmen çocuklar acımasızca zorla çalıştırılmakta ve sömürülmektedir.

SAVAŞLAR

Amerika Birleşik Devletleri uzun zamandır hegemonyacılık peşinde koşmakta, güç politikaları uygulamakta ve insani krizler yaratmaktadır. ABD’nin 11 Eylül saldırılarının ardından denizaşırı “terörle mücadele” operasyonları yürüttüğü savaş alanlarında toplam ölü sayısı en az 4,5 ila 4,7 milyon kişi arasında değişmektedir. ABD ordusu, “vekil güçler” programları ve çatışma bölgelerine silah sağlamaya devam ederek diğer ulusların egemenliğini ve insan haklarını ihlal etmekte, bu da büyük sivil kayıplara yol açmaktadır. İnsan haklarını ciddi şekilde ihlal eden kötü şöhretli Guantanamo hapishanesi hala faaliyettedir. Tek taraflı yaptırımların uzun süreli ve gelişigüzel kullanımı ciddi insani sonuçlara yol açmıştır. Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla yaptırım uygulamıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde insan hakları esasen sadece birkaç kişinin sahip olduğu bir ayrıcalıktır. Ülkenin çeşitli insan hakları sorunları, dünya insan hakları davasının sağlıklı gelişimini ciddi şekilde tehdit etmekte ve engellemektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x